Rozbudowa sieci LAN w biurze administracji Cmentarza Komunalnego.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbudowę sieci LAN w biurze administracji Cmentarza Komunalnego.

Podpisaną ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia 6 września 2022 do godziny 12:00, w  wersji elektronicznej na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

  1. Wzór umowy 
  2. Zapytanie ofertowe