Powiększyliśmy flotę samochodową o nowy pojazd Man

Powiększyliśmy flotę  o nowy pojazd Man TGM, wyposażony w urządzenie typu żuraw przeładunkowy HDS z zasięgiem 9,91 m i  urządzenie hakowe.

Będzie służył do zbiórki worków BIG BAG  z odpadami gruzowymi gromadzonymi przez mieszkańców, jak i do odbioru odpadów ze szkła oraz przewozu kontenerów.  Pojazd ma również możliwość montażu pługu i solarki, dzięki czemu będzie wykorzystywany podczas „akcji zima”.

      

 

Koszt zakupu  996 300 zł brutto.