Odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt na terenie miasta Stargard

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, zaprasza do złożenia oferty cenowej na odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt na terenie miasta Stargard.

Podpisaną ofertę należy przesłać w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 do godziny 10:00, w  wersji elektronicznej na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

 

  1. wzór umowy

2. zapytanie ofertowe