Odbiór i zagospodarowanie ścieków bytowych i technologicznych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa

2022.02.04-SWZ-scieki-bytowe-i-techologiczne-sig

Ogloszenie-o-zamowieniu-1

informacjaokwocie-scieki-sig

informacja-z-otwarcia-ofert-sig

2022.02.21-2-Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-sig

Ogloszenie-o-wyniku-postepowania-1

 

Identyfikator postępowania opublikowanego na miniPortal.pl

ba3a64f0-8fdc-4399-a7ff-92367bf0c301