Kompleksowy mobilny serwis opon samochodowych ciężarowych, osobowych, pojazdów przemysłowych, rolniczych łącznie z montażem nowo zakupionych opon

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, zaprasza do złożenia oferty cenowej na Kompleksowy mobilny serwis opon samochodowych ciężarowych, osobowych, pojazdów przemysłowych, rolniczych łącznie z montażem nowo zakupionych opon.

Podpisaną ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia 31 października 2022 r. do godziny 13:00, w  wersji elektronicznej na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.p

Draft umowy – kompleksowy serwis opon

Zapytanie ofert – kompleksowy serwis opon