Dostawy oleju opałowego dla pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Spokojnej 49 w Stargardzie.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę oleju opałowego dla pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Spokojnej 49 w Stargardzie.

Podpisaną ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia 26 września 2022 do godziny 10:00, w  wersji elektronicznej na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

1. Wzór umowy 

2. Zapytanie ofertowe