Dostawa pompy wraz z osprzętem i komponentów do wytwarzania piany PLATOIL do zabezpieczenia składowisk odpadów komunalnych.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dostawę pompy wraz z osprzętem i komponentów do wytwarzania piany PLATOIL do zabezpieczenia składowisk odpadów komunalnych„.

Podpisaną ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia 24 stycznia 2023 roku do godz. 10:00, w  wersji elektronicznej na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl

  1. Zapytanie ofertowe- dostawa pompy do piany
  2. Projekt umowy – dostawa pompy do piany