Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowej zamiatarki kompaktowej dla Bio Star Spółka z o.o. w Stargardzie. Znak ZP 09/2022

Ogłoszenie o wyniku postępowania – unieważnienie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZP09-sig-sig – unieważnienie

Informacja z otwarcia ofert -sig

Informacja o kwocie -sig-sig

Odpowiedzi na pytania z dn. 22.07.2022 -sig-sig

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi z dn. 22.07.22 r.-sig-sig

Pytania i odpowiedzi zbiorcze z dn. 20.07.2022-sig-sig-sig

Pytania z dnia 12.07.2022 r. 2-sig-sig-sig

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ -zamiatarka kompaktowa-sig-sig-sig

Załaczniki do SWZ

3. Sprawozdanie z działalności za 2021 rok

4. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia 6.

Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2021 rok

F-01 za I-kw. 2022

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00250036/01

Identyfikator postępowania26afc633-fa8f-4d97-adaf-3acbe8b643d8