Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowo- drogowej dla Bio Star Spółka z o.o. w Stargardzie. Znak ZP 10/2022

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP 10-sig-sig

Informacja z otwarcia ofert -sig

Informacja o kwocie -zamiatarka chodnikowo-drogowa ZP10-sig-sig

Komunikat o dopisaniu treści do SWZ -sig-sig

Pytania i odpowiedzi z dn. 22.07.2022-sig-sig

Korekta Pytania i odpowiedzi zbiorcze z dn. 21.07.2022-sig-sig

Pytania i odpowiedzi zbiorcze z dn. 21.07.2022-sig-sig-sig

Pytania i odpowiedzi z dn. 15.07.2022.2-sig-sig

Pytania i odpowiedzi -z dn. 14.07.2022-sig-sig-sig

Pytania i odpowiedzi z dn. 14.07.2022-sig-sig-sig

Pytania z dnia 12.07.2022 r.-sig-sig-sig

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ zamiatarka chodnikowo- drogowa-sig-sig-sig

Załaczniki do SWZ

3. Sprawozdanie z działalności za 2021 rok

4. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia

6. Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2021 rok

F-01 za I-kw. 2022

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 0025036/01

Identyfikator postępowania 26a23ac4-f8c7-4ed4-b3d6-24a57a13c642