Dostawa kontenerów do kompostowania odpadów w ramach II etapu budowy kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy- II postępowanie

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania-sig-sig-sig

Informacja z otwarcia ofert-sig

Informacja o kwocie zamawiającego-sig-sig-sig

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pytania -09.05.2022-sig-sig-sig

SWZ – dostawa kontenerów – II- korekta z dn. 11.05.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – dostawa kontenerów – II-sig-sig-sig

Załączniki:

01 .347_PW_T-01 Bioreaktor kontenerowy – układ napowietrzania, kanały napowietrzające

02. 347_PW_T-02 Schemat montażu instalacji napowietrzania; Widok 1-1, widok 2-2

05. 347_PW_T-03.2 Lokalizacja czujników kanałowych w szafach przepustnic

07. 347_PW_T-03.4 Montaż czujników kanałowych

13. 347_PW_T-09 Lokalizacja otworów w szafie przepustnicy czterodrogowej

14. 347_PW_T-10 Szafa przepustnicy_Stelaż montażowy SM-01

15. 347_PW_T-11 Stelaż montażowy SM-02, SM-03 16. 347_PW_T-12 P

rzepustnica czterodrogowa; widok 1-1, widok 2-2, widok 3-3

17. 347_PW_T-13 Przepustnica czzterodrogowa; widok 4-4, widok 5-5, widok 6-6

pozwolenie budowalne

Ogłoszenie  zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień publicznych pod nr 2022/BZP 00146613/01

Identyfikator postępowania  – portal miniPortal .pl  – 1343c7fd-1709-4cc1-9780-6fc0b1b4ed41