Dostawa kontenerów do kompostowania odpadów w ramach II etapu budowy kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Unieważnienie – Brak ofert-sig

2022.03.08-SWZ-dostawa-kontenerow-sig
ogloszenie-o-zamowieniu
01-.347_PW_T-01-Bioreaktor-kontenerowy-uklad-napowietrzania-kanaly-napowietrzające
02.-347_PW_T-02-Schemat-montażu-instalacji-napowietrzania-Widok-1-1-widok-2-2
05.-347_PW_T-03.2-Lokalizacja-czujników-kanalowych-w-szafach-przepustnic
07.-347_PW_T-03.4-Montaż-czujników-kanalowych
13.-347_PW_T-09-Lokalizacja-otworów-w-szafie-przepustnicy-czterodrogowej
14.-347_PW_T-10-Szafa-przepustnicy_Stelaż-montażowy-SM-01
15.-347_PW_T-11-Stelaż-montażowy-SM-02-SM-03
16.-347_PW_T-12-Przepustnica-czterodrogowa-widok-1-1-widok-2-2-widok-3-3
17.-347_PW_T-13-Przepustnica-czzterodrogowa-widok-4-4-widok-5-5-widok-6-6
pozwolenie-budowalne

Identyfikator postępowania opublikowanego na miniPortal.pl – 76d3e37f-69a7-44e3-8dbe-d965a59d925b