Ogłoszenie dot. likwidacji grobów na Cmentarzu Komunalnym w Kluczewie – aktualizacja z dn. 17 czerwca 2022

Bio Star Sp. z o.o. w Stargardzie – zarządca Cmentarza Komunalnego w Kluczewie prosi o jak najszybszy kontakt wszystkie osoby, które opiekują się grobami z listy, w celu dopełnienia  obowiązków administracyjnych. W przypadku braku kontaktu groby ulegną likwidacji. Informacje o stanie formalnym grobu można uzyskać w Biurze Cmentarza przy ul. Spokojnej 49, Giżynek w dni powszednie od godziny 7.00 do 15.00. Telefon kontaktowy – 519 546 955.

Lista grobów do  przewidzianych likwidacji na Cmentarzu Komunalnym w Kluczewie – stan na dzień 20.07.22