Alpinistyczna wycinka 10 drzew i pielęgnacja 8 drzew na Cmentarzu Komunalnym przy ul. T. Kościuszki 80 w Stargardzie

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

wykonanie alpinistycznej wycinki 10 drzew i pielęgnacja 8 drzew na Cmentarzu Komunalnym

przy ul. T. Kościuszki 80 w Stargardzie – II postępowanie

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia  8 lipca 2024 do godziny 10:00, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

 

Zapytanie ofertowe- alpinistyczna wycinka 2024- II

Projekt umowy – alpinistyczna wycinka