Aktualizacji opracowanej w 2013 roku dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. Budowa Instalacji mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów na składowisku odpadów w Łęczycy, gmina stara Dąbrowa do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i warunków technicznych, pozyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń opinii, uzgodnień, warunków i decyzji pozwolenia na budowę.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, zaprasza do złożenia oferty cenowej na aktualizację opracowanej w 2013 roku dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. Budowa Instalacji mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów na składowisku odpadów w Łęczycy, gmina stara Dąbrowa do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i warunków technicznych, pozyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń opinii, uzgodnień, warunków i decyzji pozwolenia na budowę.

Uwaga zmiana terminu składania ofert!

Podpisaną ofertę należy przesłać w terminie do dnia 7 września 2022 do godziny 10:00, w  wersji elektronicznej na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

  1. Zapytanie ofertowe – z nową data terminu składania ofert
  2. Wzór umowy

Dokumentacja którą posiada Zamawiający została zamieszczona pod poniższym linkiem: https://www.dropbox.com/sh/6akoni6lxn7bish/AABgRJrTElFIG4CNRuwI7ueCa?dl=0

2022.09.02 Odpowiedzi na pytania

Opinia dot bioreaktorów.