Usługa serwisowa odzieży roboczej pracowników Bio Star Sp. z o.o- II postępowanie.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę serwisową odzieży roboczej pracowników Bio Star Sp. z o.o- II postępowanie.

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia

23 maja 2024 r. do godz. 11:00, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

Część 1 – Usługę serwisową odzieży roboczej pracowników Bio Star Sp. z o.o dla 70 pracowników Zakładu Oczyszczania Miasta.

Zapytanie-ofertowe-serwis-odziezy-ZOM z dn. 17.05.2024 .

Zapytanie-ofertowe-serwis-odziezy-ZOM-z-dn.-21.05.2024 korekta

Projekt umowy – serwis odzieży ZOM – MM

 

Część 2 – Usługę serwisową odzieży roboczej pracowników Bio Star Sp. z o.o dla pracowników Instalacji Komunalnej w Łęczycy.

Zapytanie-ofertowe-serwis-odziezy-IK z dn. 17.05.2024 .

Projekt umowy – serwis odzieży IK – MM